«Նորարար այգի», «Նորարար ջերմատուն» ուսումնական խմբակների խմբակավարների վերապատրաստման դասընթաց