Մեր Մասին

2010 թ.-ից  ՀՀ կառավարության հետ համատեղ Ռուսաստանի Դաշնության «Ճյուղային սննդի ինստիտուտի» տեխնիկական և ՌԴ ֆինանսական աջակցությամբ Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի համաշխարհային ծրագիրը (ՄԱԿ ՊՀԾ) իրականացնում է «Հայաստանում դպրոցական սննդի ծրագիրը»։ 

2013 թ.-ին, լայնածավալ բազմակողմանի խորհրդակցություններից հետո, ՀՀ կառավարությունն ընդունեց «Կայուն դպրոցական սննդի զարգացման ռազմավարությունը», որով սահմանվեցին պետական ​​կառույցների և դպրոցների գործառույթները:

2014 թ.-ից սկզբում Վայոց ձորի, Սյունիքի և Արարատի, այնուհետև՝ Տավուշի, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում տեղի ունեցավ փուլային անցում ՄԱԿ ՊՀԾ-ի «Դպրոցական սննդի զարգացման ծրագրից» ՀՀ կառավարության «Դպրոցական սննդի ազգային ծրագրին»։ Ազգային ծրագիրը գործում է տարրական դասարանների աշակերտների համար մեկ երեխային օրական 140 դրամի չափով բյուջետային հատկացումների հիման վրա:

ՀՀ կառավարության կողմից 2016 թ․-ին ստեղծվեց «Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամը, որի նպատակն է ապահովել անցումն Ազգային ծրագրին, և «Կայուն դպրոցական սննդի ծրագրի» զարգացումը: 

«Կայուն դպրոցական սնունդ» հիմնադրամի աջակցությամբ Երևանում թիվ 1 տարածաշրջանային քոլեջի հենքի վրա ստեղծվեց հանրապետական ​​ուսումնական՝ թրեյնինգային  կենտրոն, որը նախագծվել և կահավորվել է ՄԱԿ ՊՀԾ-ի և «Ճյուղային սննդի ինստիտուտի» աջակցությամբ` օգտագործելով դպրոցական ճաշարանների տիպային մոդելը: Հիմնադրամը կազմակերպել է դասընթացներ դպրոցների ավելի քան 1000 աշխատակիցների համար Վայոց Ձորում, Արարատում և Շիրակում: Տավուշում, Սյունիքում  և Արագածոտնում ստեղծվել և փորձարկվել են դպրոցական սննդի տրամադրման գործընթացի տարբեր փուլերին առնչվող դասընթացների 6 մոդուլ: 

Ծրագիրը ոչ միայն ապահովում է բալանսավորված և բազմազան սնունդ դպրոցներում, այլև նպաստում է առողջ ապրելակերպի գաղափարների տարածմանը, վաղ տարիքից մարդու առողջության նկատմամբ խնամքի, պատշաճ սննդի կանոնների անհրաժեշտության վերաբերյալ իրազեկմանը: «Դպրոցական սննդի ծրագիրը» բարելավել է սննդի բլոկերում և դպրոցների ճաշարաններում սանիտարական պայմանները, սոցիալական ներգրավումն ու տնտեսական աճն ապահովող հարթակ է դարձել՝ միավորելով տեղի ֆերմերներին և գյուղատնտեսական արտադրողներին:

Մեր նպատակները

Բազմազան և առողջարար սնունդ տրամադրող դպրոցական սննդի համակարգի ստեղծում:

Սննդարար, առողջարար և բալանսավորված սննդի տրամադրում Հայաստանում տարրական դպրոցների սովորողներին:

Մարդկային կապիտալի զարգացում և սոցիալական պաշտպանության ապահովում

Սոցիալապես խոցելի խավերի երեխաների համար կրթության հասանելիության ապահովում:

Մեր Գործընկերները

2010թ.-ից Ռուսաստանի Դաշնության Ճյուղային սննդի ինստիտուտը (SIFI) Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի համաշխարհային ծրագրի (ՄԱԿ ՊՀԾ) տեխնիկական գործընկերն է և օժանդակում վերջինիս Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կայուն դպրոցական սննդի զարգացումը Հայաստանում» ծրագրի իրականացման հարցում։ 

Դպրոցական սննդի կազմակերպումը բարդ գործընթաց է, որը պահանջում է համապարփակ մոտեցում։ Ծրագրի շրջանակներում SIFI-ն իրականացնում է դպրոցների և դպրոցական ճաշարանների ենթակառուցվածքների և դրանց վիճակի գնահատում, ստեղծում է սննդային բլոկների վերազինման անհատական ծրագրեր, մշակում է դպրոցական սննդի բաղադրատոմսեր, կազմակերպում է միջոցառումներ և վերապատրաստման դասընթացներ դպրոցների վարչական աշխատակիցների, խոհարարների ու խոհանոցային աշխատակիցների համար,  օժանդակում է դպրոցական սննդին վերաբերող օրենսդրական դաշտի մշակմանն ու բերելավմանը։

Չեն անտեսվում նաև Ծրագրի շահառուները։ Հոգ տանելով դպրոցահասակ երեխաների ու նրանց առողջության մասին՝ SIFI-ն, իր գործընկերների հետ համատեղ, երեխաներին գիտելիքներ է տրամադրում առողջ սննդի վերաբերյալ։ Դպրոցներում պարբերաբար անցկացվում են թեմատիկ փառատոններ, դասաժամեր և առողջ սննդի շաբաթներ: 

Պարենի համաշխարհային ծրագիրը (ՊՀԾ) հիմնադրվել է 1961 թ-ին՝ հետևյալ տեսլականով` բոլոր ժամանակներում յուրաքանչյուր տղամարդու, կնոջ և երեխայի համար հասանելի է անհրաժեշտ սննդամթերք ակտիվ և առողջ կյանքի համար:

2010 թ. ՀՀ կառավարությունը, ՊՀԾ-ն և նրանց ռազմավարական գործընկերները միավորեցին ջանքերը՝ «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագիրը վերագործարկելու միջոցով սնուցումը, կրթությունը և սոցիալական պաշտպանվածությունը բարելավելու համար։ Ծրագիրը, կանխիկ փոխանցումների եղանակը կիրառելիս, հնարավորություն է տալիս դպրոցներին բազմազան սննդի գնումները կազմակերպել ուղղակիորեն տեղական շուկաներից:  Սա զգալիորեն նպաստում է համայնքներում փոքր պարենարտադրոնղեների կայունության բարձրացմանը, ինչն էլ դրական ազդեցություն է ունենում տեղական տնտեսական աճի վրա:

Ծրագրի օգնությամբ համայնքները, ծնողները, մասնավոր հատվածը, միջազգային և ազգային քաղաքացիական հասարակության կառույցներն առավել մասնակից են դարձել դպրոցական կյանքին: Ծրագրի միջոցով դպրոցները դարձել են եզակի հարթակ և կենսունակ կենտրոններ, որոնք խթանում են ներառականությունը, առողջ ապրելակերպը, սնուցումը և դիմադրողականությունը, և դա ուղղակիորեն նպաստում է Հայաստանում առողջության, կրթության, սոցիալական պաշտպանության և արտադրողականության բարելավմանը:

2019-2024 թթ. «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի միջոցով ՊՀԾ-ն շարունակելու է ներդրումներ կատարել մարդկային կապիտալի մեջ` Հայաստանում առողջությունը, կրթությունը, սոցիալական պաշտպանությունը և արտադրողականությունը բարելավելու նպատակով: 

120345106