Հաղորդակցություն 

ԴՍԵԲ-ի հանրային կապերի գործունեությունն ուղղված է ծրագրի հանրայնացմանն այնպես, որ հասարակությունը ցանկանա դառնալ այս կարևոր գաղափարի ամուր օղակներից մեկը՝ աջակցելով տարբեր դպրոցներին  առողջ սնունդ տրամադրելու հարցում։

Աշխատանք է տարվում հեռուստատեսային և սոցիալական լրատվամիջոցների հետ՝ ԴՍԵԲ հիմնարկի, գործընկերների և «Դպրոցական սնունդ» ծրագրի վերաբերյալ հանրային իրազեկման ուղղությամբ։ Իրագործվում ու համակարգվում են «Դպրոցական սնունդ» կոալիցիայի հետ աշխատանքները։

Սերտորեն համագործակցում ենք ԿԳՄՍՆ, ՄԱԿ ՊՀԾ, ՍԻՖԻ-ի և այլ գործընկերների հանրային կապերի թիմերի հետ։