Դասընթացներ տնօրենների համար

Տնօրենների համար նախատեսված դասընթացներում դպրոցի ղեկավարներն էլ իրբև դպրոցական ճաշարանների կառավարիչներ են հզորանում՝ ստանալով կարևոր տեղեկություններ երեխաների առողջ աճի և զարգացման մեջ սննդի դերի, դպրոցական սննդի կարևորության, սննդի անվտանգության կանոնակարգերի, ինչպես նաև պետական գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության, դրա կիրարկման գործընթացների վերաբերյալ՝ կարևորելով տնօրենի դերը դպրոցական սննդի կազմակերպման գործընթացում։