Աջակցություն դպրոցական խոհանոցների բարեկարգման գործին

ԴՍԵԲ-ը շարունակաբար աջակցում է ՊՀԾ-ի կողմից դպրոցական խոհանոցների վերանորոգման աշխատանքներին՝ սննդամթերքի անվտանգության կանոնակարգերի/նվազագույն ստանդարտների պետական կանոնակարգերին համապատասխան: Մարզպետարանների (մարզպետարանների), դպրոցի անձնակազմի, նախարարության ղեկավար անձնակազմի, ինչպես նաև ԴՍԵԲ հիմնարկի պատասխանատու անձնակազմի ներկայացուցիչները վերապատրաստվում են «Դպրոցական սնունդ» ծրագրի կազմակերպման, կառավարման և մոնիտորինգի տարբեր ասպեկտների համար: Իրականացվում են  վերապատրաստման դասընթացներ դպրոցների տնօրենների, խոհարարների և ծնողների համար: