Chef’s corner

Սիրելի՛ խոհարարներ

Ձեզ համար նախատեսված այս հատվածում գտնեք կարեոր, օգտակար տեղեկություններ այս և շատ այլ կարևոր թեմաներով․

 • դպրոցական սննդի կազմակերպման դերը և դրա կազմակերպման օրենսդրական պահանջները
 • առողջ սննդապատրաստման մեթոդներ
 • սննդի անվտանգության և հիգիենայի ապահովման կանոնները,
 • անձնական հիգիենայի պահպանման կանոնները
 • սննդի ֆիզիկական, քիմիական աղտոտիչները, դրանց աղբյուրները,  կանխարգելման ուղիները
 • սննդային թունավորումների աղբյուրները, հիմնական ախտանշանները, կանխարգելման ուղիները
 • սննդի պահպանման, պատրաստման և մշակման համար անհրաժեշտ պահանջները
 • սննդամթերքի նմուշառման կարևորությունն ու կատարման եղանակները
 • խոհանոցային պարագաների և սարքավորումների  շահագործման հիգիենիկ նորմերը
 • խոհանոցային սպասքի և տարածքների մաքրման հիգիենիկ նորմերը
 • տեղեկատվություն ճաշացանկի և այլընտրանքային ճաշացանկի (ճաշացանկում ներառված ուտեստների տեսակները, դրա սննդարար բաղադրությունը, այն մթերքները որոնք արգելված են ճաշացանկի մաս կազմել և այլն)

Ինչպես նաև, հետևեք այս բաժնին, որ տեղեկացված լինեք «Դպրոցական սնունդ» ծրագրի մասին՝ պլանավորված միջոցառումներ, դասընթացներ և այլն 

Սխալների նշումով՝ ԿԵՐԱԿՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԽՈՏԱՆՈՐՈՇՈւՄ ԵՎ ՆՄՈւՇԱՌՈւՄ․ հատուկ նշումներով

Դպրոցական ճաշացանկը կազմելու հիմունքները

 

https://sites.google.com/schoolfeeding.am/armavir/cooks?authuser=0

 

https://sites.google.com/schoolfeeding.am/armavir/cooks?authuser=0

 

https://sites.google.com/schoolfeeding.am/armavir/cooks?authuser=0